slide Archive

Mannen fra havet

Mannen fra havet er en fantastisk interessant men til tider kontroversiell skulptur som befinner seg på en bergknaus nær museumsområdet i Bø kommune. Kunstverket ble laget av Kjell Erik Killi Olsen, en kunstner som ellers tilbringer mesteparten

Overnatting

Dersom du skal besøke Hovden, kan du benytte deg av de mange overnattingsmulighetene som finnes i Bø kommune. Det er muligheter for å overnatte i en leilighet på Hovden skole, eller også på Fiskeværet Hovden. Siden dette

Hovden Grendelag

Hovden er ei bygd der flere har flyttet ut enn blitt igjen. Likevel står Grendelaget på for å verne om tradisjonene og om ideen om et levende lokalsamfunn som ikke glemmer sine røtter og ritualer. Derfor står