Mannen fra havet

Mannen fra havet er en fantastisk interessant men til tider kontroversiell skulptur som befinner seg på en bergknaus nær museumsområdet i Bø kommune. Kunstverket ble laget av Kjell Erik Killi Olsen, en kunstner som ellers tilbringer mesteparten av sin tid i Oslo og Frankrike. Mannen fra havet er over fire meter høy, utført i støpejern, og en del av utsmykningsprosjektet Skulptur Nordland.

boat

Killi Olsen ble født i 1952 i Trondheim, og er en talentfull kunstner som har gjort seg bemerket både som skulptør og som maler, tegner, og grafiker. Han holder som regel til i Oslos skjærgård, og har et spesielt og intenst intimt forhold til havet. Hans verker kombinerer ofte en tilsynelatende naivitet med humor og et element av det groteske, som kanskje skulle passe den nord-norske mentalitet bra. Etter utdanning i Norge og Polen har Killi Olsen utstilt over store deler av verden, og vært synlig med utstillinger i blant andre Brasil og New York.

Killi Olsen beskriver seg selv som “Mannen av havet”, en mann som etter litt tid har dratt fra havet og slått seg ned på fastlandet. I hendene holder han et stekespyd formet som en krystall, som skal være en offergave til havet, hans gamle bosted. I ryggen på skulpturen finnes det en åpning der familien, representert av en kvinne, hører hjemme. Plasseringen så langt ute mot havet, på en gudsforlatt knaus, skal muliggjøre Mannens hyllest til havet og folkets takk for alt det som derfra har kommet og holdt mennesker med mat og arbeid i dårlige tider. Siden Mannen er så stor, er han godt synlig selv fra et langt stykke unna, enten du kommer til lands eller vanns.

Vakker natur og en spennende kunstnerisk utforskning av forholdet mellom menneske, land og hav gjør dette til en spesiell attraksjon som både de som bor der og tilreisende setter pris på.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *