Hovden Fiskeindustri

Hovden Fiskeindustri AS er Hovdens hjørnesteinsbedrift. Den ble grunnlagt i 1995. Bedriften kjøpte da hele fiskeværet, som i sin tid hadde vært ett av de viktigste i Vesterålen-fisket.

Grunnene til at Hovden over lang tid var et populært fiskested inkluderer den gode beliggenheten og den trygge havna med kort vei til fiskebanker som var fylt med fisk. Dette har også medvirket til at det ble besluttet å legge en fiskeindustri basert på tørrfisk til Hovden. Den nye bedriften har investert betydelige summer i å skaffe til veie en sikker forsyning av strøm og vann, og har sikret både service og overnattingsmuligheter for fiskerne, blant annet med fem egnerbuer som del av tilretteleggingen. Mye er investert også i selve fabrikken og den nye kaien. Dette har gitt nye muligheter for fiskerne i regionen og for de som bor på Hovden hele eller deler av året.

boat1

Produksjonen til Hovden Fiskeindustri består i dag av både saltfisk og tørrfisk. Golfstrømmen gir de spesielle vindene og de milde temperaturene som sammen med et åpent og fritt landskap gjør Hovden ypperlig egnet til produksjonen av tørrfisk.

I tillegg til den sedvanlige og mer tradisjonelt orienterte produksjonen i moderne anlegg har også Hovden Fiskeindustri bygd opp en egen avdeling som retter seg direkte mot forbrukere og storhusholdninger. Her skapes unike varer basert på flott fisk fra Vesterålen og Nord-Norge forøvrig, deriblant lutefisk og andre foredlede produkter. Det er streng kvalitetskontroll både i mottak, i industriproduksjonen, og i pakkingen av ferdige produkter.

Hovden Fiskeindustri er en stolt bedrift i en tradisjonsrik næring, dypt forankret på det gamle fiskeværet Hovden. Her har det vært fisket i tusenvis av året, og nå har også den moderne fordelingsindustrien lagt til havn, selv om de produktene som blir til fortsatt tar utgangspunkt i tradisjonen. Det viser forhåpentligvis at fiskeindustrien, og Hovden fortsatt er oppe og går i det 21. århundre.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *