Hovdens historie

Bygda som i dag kalles Hovden besto fra gammelt av av to gårder, Hovden og Malnes. Grensa mellom de to gårdene gikk over Sanden. På Sanden skal det en gang ha vært brukbart jordsmonn, men like etter nyttår i 1807 kom en forferdelig storm der havet slo inn over land og rev jorda ned i det frådende skummet. Fra da av var det lite monn i å dyrke jord ute ved Sanden. En ny storm i 1956 forverret situasjonen ytterligere, men siden den gang har det faktisk vært en positiv utvikling og nå gror det igjen på Sanden. Noe jordbruk er det likevel ikke snakk om.

landscape-1451918

Et område som heter Skifte lå i gamle dager formelt sett på Malnessiden, men Hovden-folket brukte det gjerne til å slippe krøtter på beite om sommeren. Det var ikke alltid så godt likt av de som holdt til i Malnes, og rett som det var kunne det oppstå konflikter om rettigheter og om krøtter som for vide omkring.

I 1842 ble Malnes Gård kjøpt opp av lensmannen J. Arktander. Han krevde naturlig nok at Skifte skulle anses som en del av kjøpet, men det godtok ikke de på Hovden. De hevdet at de hadde brukt dette området så lenge at de nå hadde etablert hevd der. Det tok faktisk 50 år før striden kom til en løsning, og Skifte falt til slutt endelig inn under Hovden.

Hovden-folket fikk det imidlertid ikke alltid som de ville, og Malnesmyra er et eksempel på det. I 1894 gikk de på Malnes til kollektiv aksjon for å stoppe de på Hovden fra og ta ut torv i myra. Det hele endte med at alt som begge gruppene hadde torva endte i dammen, to år på rad! Her var det til slutt Hovden-folket som måtte gi seg, og la Malnesmyra være forbeholdt Malnes Gård.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *