M/K Glimt II

M/K Glimt II er ei gammel fiskeskute som i sin tid (frem til 1975) tilhørte fiskere fra Vesterålen, Laurits Bergesen, Magnar Hanssen, Oddvar Solstad, og Konrad Hanssen. Den restaureres nå ved Samhold Slip, og en kronerulling har lenge vært underveis for å få dette til. Det er også forhåpninger om at Riksantikvaren skal anerkjenne skutas historiske verdi og bidra til at klenodiet blir best mulig tatt vare på. Glimt har mange venner både i Øksnes og i Bø, deriblant selvfølgelig også mange i Hovden.

boat2

Glimt II ble naturligvis bygd for å erstatte en tidligere Glimt I, som dessverre hadde forlist. Glimt II ble bygd allerede i de harde trettiåra, nærmere bestemt i 1933. Den ble bygd på Rognan, endte etter hvert opp på Stø i Øksnes, og havnet deretter i Bø i noen år. Til slutt ble den solgt til Drøbak i 1975. “Søringen” tok imidlertid godt vare på båten, og da den ble kjøpt tilbake til Vesterålen igjen i 2006 var den i overraskende god stand for ei så gammel skute. Den seilte til og med hele veien tilbake til Vesterålen igjen for egen maskin. Det var likevel et betydelig behov for å sette den i stand igjen, særlig med tanke på å bruke den for å holde tradisjonen i hevd og å dele fiskerihistorien med nye og kommende generasjoner.

I 2008 samlet rundt 20 entusiaster for sjø, båt, fiske og historie seg og dannet Glimts venner for å begynne den fremdeles pågående innsamlingen som var ment å skulle bekrefte skutas verneverdighet. Styret i denne foreningen står på for å samle inn penger og for å få inn ideer og innspill om hvordan båten best kan restaureres og deretter brukes som en del av landsdelens levende historie.

M/K Glimt II er en kravellbygd kutter. I tillegg til anvendelsen som fiskebåt for line og garn har den også blitt brukt som forsyningsbåt og for å transportere jordmor fram og tilbake i distriktet.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *