Hovden Misjonskirke

Målt etter vanlige kriterier er Hovden Misjonskirke ett av Norge eller til og med verdens minste kirkesamfunn – bare to mennesker som bor i bygda er medlem av menigheten! At Misjonskirken likevel er en formidabel institusjon i det værharde fiskeværet, skyldes lojaliteten og kjærligheten som så mange med røtter i bygda fortsatt føler hver gang den lille hvite kirken ved havet nevnes. Flesteparten av menighetenes medlemmer holder til daglig til rundt omkring i Vesterålen, i Nordland fylke, i Norge forøvrig, eller til og med i utlandet.

norge

Året rundt samles mennesker i Misjonskirken, som er et naturlig samlingspunkt både for de som bor der og for folk fra fjern og nær som strømmer til for en kaffetår, sosialt samvær, eller for å kjenne på det guddommelige nærvær i en gammel og ærverdig kirkebygning. En av hovedattraksjonene i Hovden er den årlige sommerkafeen i Misjonskirken. Dette er tilbud for fastboende, fraflyttede, hytteeiere, og turister. I tillegg kommer konserter som arrangeres året rundt og en rekke andre arrangementer i forbindelse med for eksempel jule- og påskefeiring. Alle inntekter som genereres av disse arrangementene går nødvendigvis til å holde kirken ved like og å spre informasjon om kirkens aktiviteter og arrangementer rundt om til de mange som føler seg knyttet til bygget, til tradisjonen, og til budskapet.

Fileteringsfabrikken, posten, barneskolen, butikken, og mye annet er forsvunnet fordi de ikke lenger hadde noen eksistensberettigelse på et så lite sted. Men folk fra Hovden vil kjempe med nebb og klør for å ta vare på Hovden Misjonskirke, et samlingssted og en institusjon som alle som kommer derfra kan være stolte av.

Det var Ragnhild Hanssen, som bor på Hovden og har vært med i Misjonsforbundet i mange år, som tok initiativet til sommerkafe. Da taket på kirken raste sammen i 2006 forsto også ungdommen alvoret og begynte å gjøre en innsats for å holde kirken vedlike og skape et tilbud for alle.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *