Hovden Grendelag

Hovden er ei bygd der flere har flyttet ut enn blitt igjen. Likevel står Grendelaget på for å verne om tradisjonene og om ideen om et levende lokalsamfunn som ikke glemmer sine røtter og ritualer. Derfor står Grendelaget hvert år for marsjeringer, arrangement, konkurranser og fester. De leier også ut samfunnshus og skole til feiring av alle slags anledninger. Alt Grendelaget gjør er tuftet på dugnadsånd og frivillig arbeid for å holde bygda i live.

dec124341

Det bor bare ca. 20 mennesker fast i Hovden, men mange flere har sine røtter der. Takket være blant andre Grendelaget finnes det fortsatt aktiviteter, kulturliv, og et levende lokalsamfunn i bygda. Nær sjøen ligger også Hovden fiskeindustri, som hvert år produserer tonnevis av tørrfisk fra torsken som blir tatt i det rike fisket i Vesterålen. Tradisjoner og samhold er grunnverdiene i Hovden og i Grendelaget. I dag er Hovden også et sted med mange hytteeiere og andre turister. Det er rift om gamle, sjarmerende hus, som blir kjøpt opp og holdt vedlike.

Hovden Grendelag er nå snart 100 år. Det har hatt mange formål opp gjennom årene, men i dag dreier det seg først og fremst om å ta vare på bygda som et sted der det fortsatt skjer ting og mennesker føler seg som del av og forpliktet til et samlende fellesskap. Grendelagets midler brukes til å ta vare på og fornye skolen og samfunnshuset, selve grunnpilarene i lokalsamfunnet. Dette er ressurskrevende, men med stå-på-vilje og nordnorsk tæl er det meste mulig. Det har Grendelaget allerede vist opp gjennom sin lange historie, for ikke å snakke om folket som har holdt til oppe i havgapet i kanskje tusenvis av år.

Dette er en organisasjon som står på for bygdas vel, og tar i mot hjelp fra alle som ønsker å bidra på en inkluderende måte.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *