Mannen fra havet

Mannen fra havet er en fantastisk interessant men til tider kontroversiell skulptur som befinner seg på en bergknaus nær museumsområdet i Bø kommune. Kunstverket ble laget av Kjell Erik Killi Olsen, en kunstner som ellers tilbringer mesteparten

Bø i Vesterålen

Hovden ligger i Bø, som mange omtaler som juvelen i Vesterålens krone. Her finner du en enestående variasjon i natur, kulturlandskap, plantevekster, og fugleliv. Storhavet slår inn her, men det er også vakker skjærgård og temperert Golfstrøm.

Overnatting

Dersom du skal besøke Hovden, kan du benytte deg av de mange overnattingsmulighetene som finnes i Bø kommune. Det er muligheter for å overnatte i en leilighet på Hovden skole, eller også på Fiskeværet Hovden. Siden dette

Hovden Fiskeindustri

Hovden Fiskeindustri AS er Hovdens hjørnesteinsbedrift. Den ble grunnlagt i 1995. Bedriften kjøpte da hele fiskeværet, som i sin tid hadde vært ett av de viktigste i Vesterålen-fisket. Grunnene til at Hovden over lang tid var et

Hovdens historie

Bygda som i dag kalles Hovden besto fra gammelt av av to gårder, Hovden og Malnes. Grensa mellom de to gårdene gikk over Sanden. På Sanden skal det en gang ha vært brukbart jordsmonn, men like etter

M/K Glimt II

M/K Glimt II er ei gammel fiskeskute som i sin tid (frem til 1975) tilhørte fiskere fra Vesterålen, Laurits Bergesen, Magnar Hanssen, Oddvar Solstad, og Konrad Hanssen. Den restaureres nå ved Samhold Slip, og en kronerulling har

Hovden Misjonskirke

Målt etter vanlige kriterier er Hovden Misjonskirke ett av Norge eller til og med verdens minste kirkesamfunn – bare to mennesker som bor i bygda er medlem av menigheten! At Misjonskirken likevel er en formidabel institusjon i

Hovden Grendelag

Hovden er ei bygd der flere har flyttet ut enn blitt igjen. Likevel står Grendelaget på for å verne om tradisjonene og om ideen om et levende lokalsamfunn som ikke glemmer sine røtter og ritualer. Derfor står